« 

Frezy VHM do Kompozytów, GFK, CFK, AFK

Frezy VHM do obróbki materiałów kompozytowych GFK, CFK, AFK, Obróbka materiałów Kompozytowych wymaga zastosowania specjalnej geometrii i sortu VHM. Powlekane nanostrukturalnymi powłokami DLC pozwala wielokrotnie zwiększyć ich żywotność.

Przeznaczone do obróbki włokien szklanych wzmacnianych GFK, Włókien węglowych CFK, i Aramidowych AFK.

«