Uchwyty i zaciski do CNC

Uchwyty HSK63, HSK50, ISO30 CM2, Zaciski ER32, ER40EOC5, Klucze, nakrętki ER32,